Sausio 17d. Penktadienis

Kino ir videofilmų paslaugos


Informacija teikiama iš Viešųjų pirkimų tarnybos ir atnaujinama kas valandą.

Paskelbimo data Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija
2012-06-25 Filmo sukūrimo ir leidybos paslaugos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2012-06-19 Penkių animacinių filmukų saugaus eismo tema sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2012-07-12 Dokumentinio filmo, elektroninių fotografijų rinkinio sukūrimo ir gamybos paslaugos Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
2012-07-27 Filmo apie inovacijas ir MTTP potencialą Lietuvoje kūrimo paslaugos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
2012-08-10 Mokymo priemonės – knygos ir medžiaga E-MOKYMUI Kauno technologijos universitetas
2012-08-20 Reklamos paslaugų pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Krovinių vežimo direkcija
2012-09-03 TV laidų ciklo scenarijaus kūrimo, gamybos ir transliavimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2012-09-04 Bilietų į kiną pirkimas Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
2012-09-05 Informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų Valstybinės saugaus eismo 2011–2017 m. programos priemonėms įgyvendinti, kūrimo bei įgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2012-10-10 Reklaminių, metodinių ir reportažinių video filmų gamybos paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2012-10-18 Reklaminių, metodinių ir reportažinių video filmų gamybos paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2012-10-31 Video filmų sukūrimo paslauga Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
2012-11-02 Informacinių filmų sukūrimo paslaugos LITGRID AB
2013-01-04 Informacinio - mokomojo vaizdo filmo "Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant AB "Lietuvos geležinkeliai" filiale "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"" kūrimo paslaugos, konkurso šifras IF-4-133 AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"
2013-01-11 Filmo apie paprastąją jūrų kiaulę sukūrimo paslauga Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
2013-03-26 Filmo sukūrimo, įrašymo į skaitmeninę laikmeną, transliavimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-04-09 Filmavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2013-04-12 Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „StarDust“ Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2013-05-07 Vertybinių reklamos filmukų apie Lietuvos Pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai gamybos ir transliavimo paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2013-05-22 Vertybinių reklamos filmukų apie Lietuvos Pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai gamybos ir transliavimo paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2013-05-29 Socialinės reklamos kampanijos ,,Saugok save" vaizdo, audio klipų ir judriųjų skydelių sukūrimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-05-31 Kauno IX forto muziejinės ekspozicijos įrangos ir įrenginių, reikalingų turizmo veiklai bei lankytojų aptarnavimui, pirkimas Kauno IX forto muziejus
2013-06-21 Projektų ,,ESPBI IS", ,,E.recepto" ir ,,MedVAIS" viešinimo ir informavimo apie juos paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-07-03 Lietuvos turizmo galimybes reprezentuojančių filmų bei filmus vienijančio multimedinio sprendimo sukūrimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2013-07-09 Lietuvos turizmo galimybes reprezentuojančių filmų bei filmus vienijančio multimedinio sprendimo sukūrimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2013-07-19 ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimo ir 2012-2020 m. finansavimo prioritetų nustatymo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013-08-07 Turizmo galimybes pristatančių reklaminių video filmų gamybos paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2013-08-13 Video filmų apie sėkmingai įgyvendintus Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus ir jų naudą sukūrimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2013-08-16 Socialinės reklamos saugaus eismo temomis sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-08-20 Turizmo galimybes pristatančių reklaminių video filmų gamybos paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2013-08-22 Filmo apie technologijų perdavimą kūrimo ir video reportažų ciko sukūrimo paslaugų pirkimas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
2013-08-22 Mokymo filmų kūrimo paslauga Vilniaus kolegija
2013-08-23 Dokumentinio pažintinio mokslo populiarinimo filmo sukūrimo ir projekto viešinimo paslaugų pirkimas Neringos savivaldybės administracija
2013-08-30 Informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011-2017 m. programos priemonėms įgyvendinti, kūrimo bei įgyvendinimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-09-06 Dokumentinio pažintinio mokslo populiarinimo filmo sukūrimo ir projekto viešinimo paslaugų pirkimas Neringos savivaldybės administracija
2013-09-12 Lietuvių kalbos mokomųjų filmų filmavimo, DVD tiražavimo ir papildomų paslaugų pirkimas, paraiškos Nr. 1069 Vilniaus universitetas
2013-09-13 Socialinės reklamos saugaus eismo temomis sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-09-17 Kauno IX forto muziejinės ekspozicijos įrangos ir įrenginių, reikalingų turizmo veiklai bei lankytojų aptarnavimui, pirkimas Kauno IX forto muziejus
2013-09-23 Lietuvos turizmo galimybes reprezentuojančių filmų bei filmus vienijančio multimedinio sprendimo sukūrimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2013-09-25 Lietuvių kalbos mokomųjų filmų filmavimo, DVD tiražavimo ir papildomų paslaugų pirkimas, paraiškos Nr. 1069 Vilniaus universitetas
2013-10-10 Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2013 metams priemonė – bilietai į kiną. Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
2013-10-14 Informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011-2017 m. programos priemonėms įgyvendinti, kūrimo bei įgyvendinimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-10-18 Filmo sukūrimo ir leidybos paslaugos 2 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2013-10-18 Siužetų saugaus eismo temomis televizijos programose sukūrimo ir transliavimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-11-28 Siužetų saugaus eismo temomis televizijos programose sukūrimo ir transliavimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2013-12-06 Projektų ,,ESPBI IS", ,,E.recepto" ir ,,MedVAIS" viešinimo ir informavimo apie juos paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-12-17 Video klipų sukūrimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-12-18 Filmukų apie sveikatą sukūrimo paslaugos KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2014-01-23 ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimo ir 2012-2020 m. finansavimo prioritetų nustatymo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2014-01-30 Naujienų svetainės anglų kalba, pristatančios Europos Sąjungos aktualijas, lietuviškame naujienų portale sukūrimo, naujienų rengimo ir talpinimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios paslaugos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2014-03-14 Naujienų svetainės anglų kalba, pristatančios Europos Sąjungos aktualijas, lietuviškame naujienų portale sukūrimo, naujienų rengimo ir talpinimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios paslaugos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2014-04-22 Vaizdo klipų saugaus eismo tema sukūrimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2014-04-29 Socialinės reklamos klipų sukūrimo ir transliacijos paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2014-06-09 TV laidų ciklo sukūrimas ir transliacija Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2014-06-12 Naujienų svetainės anglų kalba, pristatančios Europos Sąjungos aktualijas, lietuviškame naujienų portalesukūrimo, naujienų rengimo ir talpinimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios paslaugos. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2014-07-11 2007-2013 m. ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos bei 2007-2013 m. EKPP Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos filmų sukūrimo paslauga Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas
2014-07-23 Socialinės reklamos saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo viešajame transporte paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2014-09-26 Širvintų rajono savivaldybės administracijos vykdomo projekto "Širvintų ir Trakų rajonų turizmo informacijos sklaida" informacinių video filmų apie Širvintų ir Trakų rajonų turizmo objektus sukūrimo paslaugų pirkimas Širvintų rajono savivaldybės administracija
2014-10-28 Vaizdo mokomosios medžiagos gamyba (Mokomojo filmo tema „Oro ir antžeminių pajėgų sąveika“) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2015-02-02 Reklaminio filmo gamybos paslaugų pirkimas projektui JOINT REGION Šiaulių universitetas
2015-04-30 Informacinės vaizdo medžiagos gamybos paslaugos LITGRID AB
2015-05-08 Projekto viešinimo paslaugų pirkimas Bendrasis pagalbos centras
2015-05-14 Vaizdo klipų sukūrimo ir transliavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-05-18 TV laidų ir reklaminio filmuko parengimo ir transliavimo paslaugų pirkimas projektui SOCNET Šiaulių universitetas
2015-05-27 Vaizdo klipų sukūrimo ir transliavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-06-04 Reklaminių video filmų kūrimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2015-07-03 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijos projekte paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2015-07-10 Vaizdo klipų saugaus eismo tema sukūrimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2015-07-15 Vaizdo klipo gamybos paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2015-07-21 DOKUMENTINIO FILMO 2007-2013 M. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS SVEIKATOS SEKTORIUI TEMA IDĖJOS (SCENARIJAUS) IR FILMO SŪKURIMO PASLAUGOS Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-07-29 DOKUMENTINIO FILMO 2007-2013 M. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS SVEIKATOS SEKTORIUI TEMA IDĖJOS (SCENARIJAUS) IR FILMO SŪKURIMO PASLAUGOS Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-07-29 Socialinės reklamos saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo viešosiose vietose paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2015-08-12 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijos projekte paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2015-08-24 Edukacinių animacinių filmų kūrimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2015-10-07 Video reportažų ciklo sukūrimo paslaugų pirkimas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
2015-10-26 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijos projekte paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2015-10-27 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų sveikatos sektoriuje viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-11-05 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų sveikatos sektoriuje viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-11-11 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų sveikatos sektoriuje viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2016-04-12 Socialinės reklamos saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo viešosiose vietose paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2016-05-13 FILMAS APIE REIKALAVIMUS BŪNANT PASIENIO RUOŽE, VALSTYBĖS APSAUGOS ZONOJE IR PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE, IR FILMAS APIE GALIMYBES ĮSIGYTI PASIENIEČIO PROFESIJĄ Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2016-06-03 Vaizdo reklamos internete ir mobilios rinkodaros paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2016-06-03 Vaizdo klipų saugaus eismo tema surūrimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2016-06-06 Vaizdo klipų saugaus eismo tema sukūrimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2016-06-09 Informacinių filmų apie „NordBalt“ ir „Litpol Link“ gamybos paslaugos LITGRID AB
2016-06-13 Reklamos (dviejų reklaminių vaizdo klipų) televizijoje ir kituose komunikacijos kanaluose gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2016-08-18 Socialinės reklamos saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo viešosiose vietose paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2016-08-25 Lietuvos mokinių konkurso ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ organizavimo, vaikų ir jaunimo saugaus eismo įgūdžių ugdymo bei pamokų saugaus eismo tema organizavimo paslaugos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2016-09-12 Vaizdo reklamos internete ir mobilios rinkodaros paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2016-09-15 Reklamos (dviejų reklaminių vaizdo klipų) televizijoje ir kituose komunikacijos kanaluose gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2016-11-07 Video reklamos gamybos ir fotografavimo paslaugos, įgyvendinant projektą „Pažink vakarų krantą“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2016-11-21 Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejinės ekspozicijos sukūrimas ir įrengimas, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas Ukmergės kraštotyros muziejus
2016-11-25 Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos įgyvendinimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2017-01-04 Reprezentacinių filmų sukūrimo paslaugos, įgyvendinant projektą „Laisva, skanu, unikalu - žuvies keliu” Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
2017-01-23 Kompleksinių e-rinkodaros priemonių paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „Nemuno kelias“ (I etapas) Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2017-02-03 Įvaizdinio filmo kūrimo ir gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2017-02-06 Kauno rajono savivaldybės veiklos informavimo ir viešinimo paslaugų pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija
2017-02-08 Kompleksinių e-rinkodaros priemonių paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „Nemuno kelias“ (I etapas) Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2017-02-13 Darbuotojų ir lankytojų saugos instruktažo filmų sukūrimo paslaugų pirkimas LITGRID AB
2017-02-22 Įvaizdinio filmo kūrimo ir gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2017-03-01 Filmavimo ir fotografavimo medžiagos, reikalingos tarptautinės finansinės paramos programų viešinimui, parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2017-03-01 Projekto ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis” integruotos komunikacijos paslaugos Trakų rajono savivaldybės administracija
2017-03-16 Socialinės reklamos kampanijos, skirtos 2014-2020 metų ES investicijų komunikacijos strategijos ,,Sveika Lietuva" tikslams įgyvendinti, vaizdo klipų, interneto judriųjų skydelių sukūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2017-03-21 Socialinės reklamos kampanijos, skirtos 2014-2020 metų ES investicijų komunikacijos strategijos ,,Sveika Lietuva" tikslams įgyvendinti, vaizdo klipų, interneto judriųjų skydelių sukūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2017-04-10 Projekto ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis” integruotos komunikacijos paslaugos Trakų rajono savivaldybės administracija
2017-05-11 Vaizdo klipų gamybos paslaugų pirkimas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-05-26 Įvaizdinio filmo kūrimo ir gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2017-06-14 Vaizdo klipo kūrimo paslaugos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2017-06-14 Reklaminio klipo, pristatančio Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo išteklius, gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2017-06-19 FILMO APIE NACIONALINĮ PARKĄ KŪRIMO PASLAUGOS Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
2017-06-27 FILMO APIE NACIONALINĮ PARKĄ KŪRIMO PASLAUGOS Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
2017-08-11 Projekto ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis” integruotos komunikacijos paslaugos Trakų rajono savivaldybės administracija
2017-08-23 Reklaminio klipo, pristatančio Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo išteklius, gamybos paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos