Vasario 25d. Antradienis

Viešbučių paslaugos


Informacija teikiama iš Viešųjų pirkimų tarnybos ir atnaujinama kas valandą.

Paskelbimo data Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija
2012-06-22 Viešųjų konsultacijų organizavimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2012-07-10 Konferencijos organizavimo paslaugų pirkimas Kauno technologijos universitetas
2012-07-16 54 seminarų ir konferencijos organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2012-07-16 Konferencijos organizavimo paslaugų pirkimas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2012-07-13 Konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2012-07-13 Renginio organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2012-07-24 Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų praktinės veiklos vertinimo metodikos parengimas bei mokyklų vadybos kokybės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, mokymo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
2012-07-25 Konferencijos organizavimo paslaugų pirkimas Kauno technologijos universitetas
2012-08-01 Seminarų organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2012-08-14 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2012-08-14 Konferencijos organizavimo paslaugų pirkimas Kauno technologijos universitetas
2012-08-23 Apgyvendinimo paslaugų pirkimas, Nr. 0133 V - 1661 - (VP.01) Vilniaus universitetas
2012-08-28 SEMINARŲ DALYVIŲ APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Ugdymo plėtotės centras
2012-08-28 Apgyvendinimo paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas
2012-09-03 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
2012-09-06 Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų praktinės veiklos vertinimo metodikos parengimas bei mokyklų vadybos kokybės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, mokymo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
2012-09-14 AB "Klaipėdos nafta" darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas AB 'Klaipėdos nafta'
2012-09-20 Mokytojų dalykininkų metodinių dienų organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2012-09-21 Edukacinės išvykos organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2012-09-25 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2012-10-17 Viešinimo paslaugų (intermneto svetainė, lankstinukai, skelbimas nacionalinėje spaudoje, projekto viešinimo konferencija) pirkimas, paraiškos Nr. 1986 Vilniaus universitetas
2012-10-17 Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2012-10-18 Apgyvendinimo paslaugos Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams Lietuvoje. Studijų kokybės vertinimo centras
2012-10-23 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas II Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2012-11-06 Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, įdiegimo ir darbuotojų apmokymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2012-11-09 Viešbučių paslaugų pirkimas Klaipėdos universitetas
2013-01-07 DALYVIŲ IR VYKDANČIOJO PERSONALO KELIONIŲ IR APGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Vytauto Didžiojo universitetas
2013-01-14 Švietimo įstaigų vadovų mokymo programos, susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimo kompetencijų stiprinimu, parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-01-17 apgyvendinimo paslaugu pirkimas Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
2013-01-17 Facilitatorių mokymo programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-01-18 Stažuotės mokyklų bendruomenėms organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2013-01-24 Konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2013-01-29 Konferencijos organizavimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras
2013-01-30 Švietimo įstaigų vadovų mokymo programos, susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimo kompetencijų stiprinimu, parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-01-30 SEMINARŲ (TESTŲ UŽDUOČIŲ RENGĖJAMS) APRŪPINIMO PASLAUGOS Nacionalinis egzaminų centras
2013-02-06 Konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2013-02-06 Švietimo įstaigų vadovų mokymo programos, susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimo kompetencijų stiprinimu, parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-02-15 Konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2013-02-21 Dvikalbio ugdymo mokymų organizavimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-02-21 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2013-02-21 Keleivių pervežimo oro transportu (aviabilietų), apgyvendinimo viešbučiuose ir kitos su šiomis paslaugomis susijusios paslaugos Kauno kolegija
2013-02-22 Mokymų aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-02-26 Bendras - Mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2013-02-28 Apgyvendinimo paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas
2013-03-01 Konferencijos Palangoje organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-03-13 LMTA 80-mečio jubiliejaus svečių apgyvendinimo paslaugos Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-03-14 Facilitatorių mokymo programos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-03-14 Konferencijų ir renginių Kauno mieste organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-03-14 Viešųjų konsultacijų ir konferencijų organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-03-15 Apgyvendinimo paslaugos (liepa) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
2013-03-15 Apgyvendinimo paslaugos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
2013-03-15 Konferencijų ir renginių Kauno mieste organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-03-18 Edukacinių renginių „Lietuvos dienos“ Krokuvoje ir Rygoje organizavimo paslaugų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas
2013-03-18 Baltijos jūros šalių konferencijos dėl socialinės apsaugos organizavimo paslaugos pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2013-03-25 LMTA 80-mečio jubiliejaus svečių apgyvendinimo paslaugos Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-03-26 "Europos 7-osios kokybės konferencijos Lietuvoje organizavimas" (VRM-SD3-10) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2013-03-27 VIEŠBUČIŲ IR KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS (17.2) Lietuvos mokslo taryba
2013-04-02 Apgyvendinimo Lietuvoje paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas
2013-04-03 Seminaro organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-04-03 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu užsienio šalyse vyksiančių tarptautinių renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013-04-08 Ilgalaikių pedagogų stažuočių mokymų, konsultacinių renginių ir viešųjų konsultacijų organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-04-08 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojų metodinių dienų programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-04-11 Baltijos jūros šalių konferencijos dėl socialinės apsaugos organizavimo paslaugos pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2013-04-11 Slaugos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų paslaugos Higienos institutas
2013-04-12 4 seminarų organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-04-12 "Europos 7-osios kokybės konferencijos Lietuvoje organizavimas" (VRM-SD3-10) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2013-04-19 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS Švietimo ir mokslo ministerija
2013-04-24 Apgyvendinimo paslaugos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2013-04-24 Susitikimo viešbutyje paslaugos pirkimas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
2013-04-26 Renginių dalyvių maitinimas - Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių dalyvių Briuselyje maitinimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje (188613242)
2013-04-29 Mokymų mokytojams organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-05-06 15-osios tarptautinės konferencijos „Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos“ ir projekto „Technet_nano“ renginio organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-05-07 Tarptautinio renginio A.P.P.L.E. vasaros kursų lektorių apgyvendinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-05-08 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas (projektas Vasaros MEDIA studija) Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-05-09 Mokytojų patarėjų (Coacher'ių) mokymų organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-05-09 Lituanistikos (baltistikos) centrų studentų ir dėstytojų vasaros lietuvių kalbos mokyklų ir etninės kultūros mokyklos organizavimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektus „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendrada Vytauto Didžiojo universitetas
2013-05-10 APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VILNIAUS MIESTE, KONFERENCIJOS 2013 M. RUGSĖJO 22-25 D. METU, PIRKIMAS Mykolo Romerio universitetas
2013-05-14 APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VILNIAUS MIESTE, KONFERENCIJOS 2013 M. RUGSĖJO 22-25 D. METU, PIRKIMAS Mykolo Romerio universitetas
2013-05-15 Viešbučių ir restoranų bei konferencijų salės ir techninės įrangos nuomos paslaugų pirkimas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2013-05-16 VIEŠBUČIŲ IR KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS (17.1) Lietuvos mokslo taryba
2013-05-27 Seminarų organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2013-05-27 72 seminarų organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-05-28 Tarptautinės konferencijos „Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos“ svečių apgyvendinimo paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-05-29 18-osios LITNET konferencijos organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2013-05-30 Lituanistikos (baltistikos) centrų vasaros lietuvių kalbos mokyklos organizavimo paslaugų pirkimas Klaipėdos universitetas
2013-06-06 Renginio "Vaistų kainodaros ir kompetentingų ekspertų susitikimas" organizavimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-06-06 Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų pirkimas LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA
2013-06-13 Renginio patalpų nuomos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2013-06-17 Renginio "Vaistų kainodaros ir kompetentingų ekspertų susitikimas" organizavimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-06-17 Konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
2013-06-26 Metodinės laboratorijos organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-07-02 Lituanistikos (baltistikos) centrų vasaros lietuvių kalbos mokyklos organizavimo paslaugų pirkimas Klaipėdos universitetas
2013-07-09 Metodinės laboratorijos organizavimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-07-12 Projekto „Teatro kūrybinės dirbtuvės Ritmas ir poezija“ apgyvendinimo, patalpų nuomos ir maitinimo paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-07-16 Renginių organizavimo, dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-07-17 Stažuotės mokyklų bendruomenėms organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2013-07-23 20 seminarų Vilniaus mieste organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-08-08 Konferencijos Vilniaus ir Kauno miestuose organizavimo paslaugos (projekto Nr. 1009R4 (COGITA)) Kauno technologijos universitetas
2013-08-30 Konferencijos organizavimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras
2013-09-09 LMTA projekto „3-čioji tarptautinė jaunųjų teatrologų konferencija“ dalyvių apgyvendinimo Vilniuje pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2013-09-10 Apgyvendinimo paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2013-09-10 Seminaro organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-09-26 APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Mykolo Romerio universitetas
2013-10-02 Apgyvendinimo paslaugų Lietuvoje pirkimas Šiaulių universitetas
2013-10-02 Apgyvendinimo Šiauliuose paslaugos pirkimas Šiaulių universitetas
2013-10-02 Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymų organizavimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-10-03 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas
2013-10-09 Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymų organizavimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-10-18 Renginių organizavimo paslaugų pirkimas (VRM-SD46-156) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2013-10-22 Svečių apgyvendinimo viešbutyje, maitinimo, konferencijų organizavimo ir pervežimo paslaugų Vilniaus mieste paslaugos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
2013-10-24 Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, įdiegimo ir darbuotojų apmokymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2013-10-29 Seminaro organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-11-05 Mokymų aprūpinimo paslaugų pirkimas Ugdymo plėtotės centras
2013-11-06 Keleivių pervežimo oro transportu (aviabilietai), geležinkeliu ir viešuoju transportu (bilietai) bei viešbučių rezervavimo ir su tuo susijusios paslaugos Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2013-11-06 Svečių apgyvendinimo viešbutyje, maitinimo, konferencijų organizavimo ir pervežimo paslaugų Vilniaus mieste paslaugos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
2013-11-20 Stažuotės mokyklų bendruomenėms organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2013-12-02 Seminarų organizavimo paslaugos ( ITEA2 EUREKA programos projektus EMPATHIC ir ACOUSTICS) Kauno technologijos universitetas
2013-12-05 4 seminarų organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2013-12-27 Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2013-12-30 Konferencijos organizavimo ir aprūpinimo paslaugos Ugdymo plėtotės centras
2014-01-17 Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2014-01-29 Kelionių organizavimo paslaugos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2014-03-18 Švietimo renginių organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2014-03-18 Vertintojų apgyvendinimo ir patalpų vertinimui skyrimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras
2014-03-12 Konferencijų, renginių, seminarų organizavimo ir panašias paslaugos (KTU 2014/Renginiai) Kauno technologijos universitetas
2014-03-24 Tarptautinio studentų kamerinės muzikos festivalio dalyvių apgyvendinimo Vilniuje paslaugos Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2014-03-26 Tarnybinių kelionių ir su tuo susijusių paslaugų pirkimas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2014-03-27 Konferencijų, renginių, seminarų organizavimo ir panašias paslaugos (KTU 2014/Renginiai) Kauno technologijos universitetas
2014-04-01 Seminaras lyderystės tema ( trijųs verstų knygų pristatymas) Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2014-04-07 Dviejų dienų renginio Gižycke (Lenkija) organizavimo paslaugoms įsigyti Varėnos švietimo centras
2014-04-08 Seminaro apie dalykų integraciją organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2014-04-10 Tarnybinių kelionių ir su tuo susijusių paslaugų pirkimas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2014-04-11 Svečių apgyvendinimo paslaugos Jaunuolių dienos centras
2014-05-26 Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos Kauno technologijos universitetas
2014-05-27 Viešinimo renginių organizavimo paslaugų pirkimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2014-05-29 Konferencijų organizavo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2014-07-01 Studentų apgyvendinimo užsienyje organizavimo paslaugos pirkimas Šiaulių universitetas
2014-07-02 Tarptautinio seminaro organizavimo paslaugos Studijų kokybės vertinimo centras
2014-07-02 Studentų apgyvendinimo užsienyje organizavimo paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas
2014-07-10 Stažuotės mokyklų bendruomenėms organizavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2014-07-15 Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių apgyvendinimo paslaugos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2014-07-17 Seminarų (vertinimo ekspertams) aprūpinimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras
2014-07-21 Tarptautinės konferencijos organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2014-07-23 Seminarų aprūpinimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras
2014-07-29 Apgyvendinimo Kaliningrado mieste ir kitų viešbučio teikiamų paslaugų pirkimo sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2014-08-04 Tarnybinių kelionių ir konferencijų organizavimo paslaugų pirkimas, siekiant sudaryti Preliminariąją sutartį 'Lietuvos energijos gamyba', AB
2014-08-13 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2014-08-25 Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2014-08-27 Viešbučių (apgyvendinimo) paslaugų, įskaitant maitinimą, pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija
2014-08-28 Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
2014-09-08 Studentų apgyvendinimo užsienyje organizavimo paslaugos pirkimas Šiaulių universitetas
2014-09-08 Užsienio ekspertų apgyvendinimo Vilniuje paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2014-09-11 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Klaipėdos universitetas
2014-09-15 4-osios tarptautinės jaunųjų teatro kritikų konferencijos dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2014-09-17 Apgyveninimo paslaugos Vilniuje, tarptautinės konferencijos dalyviams Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2014-10-02 PROSPECTUS EdE susitikimo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2014-10-06 APGYVENDINIMO IR KITŲ VIEŠBUČIŲ PASLAUGŲ KAUNO MIESTE PIRKIMAS Vytauto Didžiojo universitetas
2014-10-08 Apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje Studijų kokybės vertinimo centras
2014-10-09 Švietimo renginių organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2014-10-28 Tarnybinių kelionių viešasis pirkimas Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2014-11-21 Apgyvendinimo paslaugos AB 'Amber Grid'
2014-12-22 Kelionių organizavimo paslaugos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2014-12-23 Mokslinės konferencijos organizavimo paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2015-01-07 Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2015-01-08 Mokslinės konferencijos organizavimo paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2015-02-06 Profesinio mokymo kokybės komunikacijos ekspertų ir profesinio mokymo įstaigų atstovų mokymų paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-03-12 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2015-03-16 Viešbučių paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija
2015-03-23 Kokybės valdymo ir užtikrinimo kompetencijų aprašų, programų parengimo ir mokymų paslaugų organizavimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-03-26 Apgyvendinimo paslaugos AB 'Amber Grid'
2015-04-10 Renginių organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-04-14 Renginių organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-04-20 Estijos, Latvijos ir Lietuvos radiacinės saugos specialistų konferencijos Rokiškio rajone organizavimo paslaugos Radiacinės saugos centras
2015-04-24 Viešinimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2015-06-10 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS Švietimo ir mokslo ministerija
2015-06-10 Viešinimo renginių organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-06-12 Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2015-06-12 Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2015-06-17 Viešbučio paslaugų teikimo sutartis Vytauto Didžiojo universitetas
2015-06-19 Viešinimo renginių organizavimo paslaugos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
2015-06-22 Maitinimo ir aptarnavimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-07-09 Viešinimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2015-07-17 Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų apgyvendinimo paslaugos Kaliningrado mieste Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2015-07-21 Viešinimo paslaugų pirkimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
2015-07-22 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ
2015-07-15 Kelionių organizavimo ir konferencijų aptarnavimo paslaugos UAB Verslo aptarnavimo centras
2015-07-29 Preliminarioji sutartis dėl VU renginių organizavimo paslaugų pirkimo VU437 Vilniaus universitetas
2015-08-06 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ
2015-09-09 Renginių organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2015-10-21 Viešbučio - konferencijų centro paslaugų mini Limmud renginiui pirkimas LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ
2015-11-12 Pažintinių vizitų organizavimo paslaugos Lietuvos savivaldybių asociacija
2016-02-22 Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 60-ojo Europos regiono komisijos posėdžio organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2016-04-13 Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos Kauno technologijos universitetas
2016-04-18 APGYVENDINIMO, MAITINIMO, KONFERENCIJŲ SALĖS NUOMOS PASLAUGŲ BEI FURŠETŲ (ATVEŽAMO MAISTO) PIRKIMAS Klaipėdos universitetas
2016-04-22 Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos Kauno technologijos universitetas
2016-05-31 Europos tarybos patariamojo kultūros kelių forumo organizavimo paslaugos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2016-07-20 Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2016-07-21 Veiksmų programos uždavinių, skirtų MTEPI skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimo ir ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimo paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2016-08-25 Svečių apgyvendinimo viešbutyje, maitinimo, konferencijų organizavimo ir pervežimo paslaugos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla
2016-09-22 (Nr. 1196) Konferencijų salių nuoma UAB Verslo aptarnavimo centras
2016-10-12 Apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje Studijų kokybės vertinimo centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams Studijų kokybės vertinimo centras
2016-10-24 Apgyvendinimo paslaugų 4 (keturių) žvaigždučių viešbučio klasės viešbutyje su ne mažiau kaip 150 kambariais pirkimas Viešoji įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras
2016-10-28 Konferencijos organizavimo ir dalyvių maitinimo paslaugos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos
2016-11-15 Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
2016-12-06 Veiksmų programos uždavinių, skirtų MTEPI skatinti, įgyvendinimo pažangos vertinimo ir ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimo paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2016-12-21 Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2017-01-06 Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2017-01-25 Apgyvendinimo viešbučiuose, konferencijų salės nuomos, ekskursijų organizavimo ir transporto paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2017-01-31 Europos verslo registrų forumo (ECRF) konferencijos, vyksiančios š. m. birželio 14-16 d., organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2017-02-03 Apgyvendinimo viešbučiuose, konferencijų salės nuomos, ekskursijų organizavimo ir transporto paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2017-02-08 Tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos Palangoje organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2017-02-13 Europos verslo registrų forumo (ECRF) konferencijos, vyksiančios š. m. birželio 14-16 d., organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2017-02-21 Europos verslo registrų forumo (ECRF) konferencijos, vyksiančios š. m. birželio 14-16 d., organizavimo paslaugos VĮ Registrų centras
2017-02-21 Apgyvendinimo viešbučiuose ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2017-03-02 Tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos Palangoje organizavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas
2017-03-15 Motyvacinių renginių "Formuok savo ateitį pats" dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir pervežimo paslaugos Kauno teritorinė darbo birža
2017-03-17 Aukšto lygio renginio organizavimo paslaugos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2017-03-27 Apgyvendinimo viešbutyje paslaugų pirkimas Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija
2017-03-30 Apgyvendinimo viešbučiuose organizavimo paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2017-04-06 SELL dalyvių apgyvendinimo Rygoje paslaugos Lietuvos edukologijos universitetas
2017-04-24 Viešbučio ir (ar) svečių namų apgyvendinimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija
2017-04-26 Apgyvendinimo Kauno mieste organizavimo paslaugos LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA
2017-05-11 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų pirkimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2017-05-17 Apgyvendinimo paslaugos CILECT/GEECT konferencijos dalyviams Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2017-05-17 Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2017-05-29 UŽSIENIO EKSPERTŲ SAMDOS, KELIONIŲ IR APGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2017-05-31 Lietuvos turizmo forumo organizavimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2017-06-16 Konferencijos dėl Klaipėdos piliavietės atkūrimo ir pritaikymo perspektyvų organizavimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2017-06-19 Apgyvendinimo paslaugos CILECT/GEECT konferencijos dalyviams Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2008-10-02 Projekto “Europos jaunimo savaitės renginiai Vilniaus apskrityje” dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir salių nuomos paslaugos Trakų rajono savivaldybės administracija