Gruodžio 6d. Penktadienis

Amono šventykla

2012 Rugsėjo 24d.
Peržiūrų skaičius: 12092
Amono šventykla

Pagrindinė ašis

Nuo įėjimo tolyn į šventyklos vidų veda sfinksų avino galvomis alėja, kuri kažkada žymėjo kanalą, jungusį šventyklą su Nilu. Alėja veda į neužbaigtą pirmąjį piloną, greičiausiai statytą XXX dinastijos faraono Nektanebo I. Laiptai kairėje veda į šiaurinio bokšto viršų, iš kur galėtumėte apžvelgti visą Karnaką ir jo apylinkes, tačiau laiptai yra uždaryti nuo tada, kai vienas iš turistų nukrito nuo jų ir užsimušė.

Didysis kiemas

Iš pirmojo pilono Jūs pateksite į didijį kiemą, didžiausią Karnako komplekso teritoriją. Kairėje pusėje pamatysite Setti II šventyklą, skirtą Tėbų triadai. Trijose nedidelėse koplyčiose buvo saugomi Mut, Amono ir Khono laivai, kuriais jie keliaudavo į Opet šventę.

Šiaurinė ir pietinė kiemo sienos žymimos kolonomis su papiruso žiedo formos viršūnėmis. Pietinėje sienoje yra iškirsta Ramzio III šventykla, skirta Tėbų triados garbinimui. 60 m ilgio piloną puošia scenos, kuriose faraonas vaizduojamas kaip didis užkariautojas, panašios dekoracijos taip pat būdingos ir kiemui, vestibiuliui su keturiomis kolonomis, hipostilinei salei su aštuoniomis kolonomis ir trims laivų saugojimo koplyčioms.

Didžiojo kiemo centre yra Taharqa kambarys. XXV dinastijos Nubijos faraonas Taharqa pastatė šį iš dalies atvirą paviljoną su dešimčia kolonų, kurių kiekvienos aukštis – 21 m, o viršų puošia papiruso formos dekoracijos. Išliko tik viena kolona ir alebastro altorius.

Antrasis pilonas buvo pastatytas XVIII dinastijos generolo Horemhebo, kuris vėliau tapo paskutiniuoju šios dinastijos faraonu. Ramzis I ir Ramzis II savo vardus ir regalijas įrašė virš Horemhebo vardo. Ramzis II taip pat čia pastatė dvi didžiules jį patį vaizduojančias rausvo granito statulas, po vieną iš abiejų įėjimo pusių.

Didžioji hipostilinė salė

Už antrojo pilono yra žymioji Didžioji hipostilinė salė. Ji buvo pastatyta faraono Seti I, kuris salės šiaurinę dalį išpuošė iškiliais reljefais, o Ramzis II reljefus papildė. Visas salės plotas užima 6 000 m2 (tokiame plote sutilptų Romoje esanti šv. Petro bazilika ir Londono šv. Povilo katedra), o joje esančios 134 papiruso elementais dekoruotos kolonos yra tiesiog neužmirštamos. Kažkada šioje salėje viskas buvo nutapyta ryškiomis spalvomis, o pati salė dengta stogu, t.y. čia dažniausiai tvyrodavo prietema. Dabar neįmanoma įsivaizduoti, kad šis kiemas kadaise buvo būtent toks.

Tarp trečiojo pilono, kurį pastatė Amenhotepas II, ir ketvirtojo pilono, kurį pastatė Tutmozis I, yra siauras kiemas. Tutmosis I čia pastatė porą obeliskų, o Tutmozis III čia pastatė jų dar porą. Tik vienas iš 4 obeliskų yra išlikęs, bet kitų liekanas taip pat galėsite pamatyti išsimėčiusias po visą kiemą.

Vidinė šventykla

Už ketvirtojo pilono yra seniausia komplekso dalis. Keturiolika kolonų leidžia manyti, kad kažkada čia buvo nedidelė hipostilinė salė. Ji buvo pastatyta Tutmozio III, kuris siekė su šaknimis išrauti Hatčepsut valdymą primenančias detales. Hatčepsut atėjo į valdžią mirus Tutmozio III tėvui, kai pats Tutmozis III buvo dar per jaunas, kad galėtų užimti sostą. Šioje salėje, aplinkui du didžiuosius Hatčepsut obeliskus, Tutmozis III pastatė 25 m aukščio smiltainio statinį. Vieno iš obeliskų, kuriuos Hatčepsut pastatė savo "tėvo" Amono garbei, dalis šiandien guli prie šventojo ežero; kitas obeliskas priešais penktąjį piloną yra išlikęs, ištrauktas iš smiltainio uždangos. Tai yra aukščiausias Egipto obeliskas, jo aukštis – 29,2 m. Obelisko viršus kažkada buvo puoštas aukso ir sidabro lydiniu.

Penktąjį piloną pastatė Tutmozis I, o netoliese už jo buvo pastatytas dabar jau sugriautas šeštasis pilonas (statytas vėliau, nei penktasis). Šeštasis yra mažiausias pilonas Karnake, pastatytas Tutmozio III, kuriam taip pat priklauso dvi rausvojo granito kolonos prie įėjimo, ant kurių išraižytos Egipto emblemos – lotosas simbolizuojantis Viršutinįjį Egiptą, ir papiruso žiedas, simbolizuojantis Žemutinįjį Egiptą. Šalia stovi dvi didžiulės Amono statulos, kuriose taip pat vaizduojama jo moteriškoji kopija – Amunet, pastatytos Tutanchamono valdymo laikais.

Šventojo laivo šventyklą, kurią statė Tutmozis III, Aleksandras Didysis (332-323 m. pr. Kr.) pakeitė granito statiniu; čia gerai išsilaikiusių reljefų autorystė priskiriama jo broliui, Filipui Arideus (323-317 pr. Kr.).

Tutmozio III kaip didvyrio ir imperijos statytojo garbinimui yra skirti reljefai vadinamoje Užrašų sienoje, esančioje šiaurinėje centrinio kiemo dalyje. Nenumaldomai trokšdamas valdžios, šis faraonas su nukariautomis tautomis elgėsi sąžiningai, o šioje sienoje įrašytus tekstus apie nukariautas tautas faraonas skyrė dievui Amonui.

Didžioji šventinė Tutmozio III salė

Šios salės struktūra yra neįprasta, ant sienų vazduojamos iš stiebų suręstos palapinės, kas galbūt galėjo reikšti faraono gyvenimą palapinėse dažnų karinių ekspedicijų metu. Tolesnės nuorodos į faraono keliones užsienin yra vestibiulyje, bendrai vadinamame Botanikos sodu, kadangi čia reljefuose vaizduojamos nebūdingos floros ir faunos rūšys, kurias ‘jo didenybė pamatė Sirijos ir Palestinos žemėse ir parsivežė į Egiptą’.

Kadangi daugumai žmonių nebuvo leidžiama pateikti į šventąją šventyklos dalį, Tutmozis III prie galinės šventyklos dalies pastatė nedidelę koplyčią, iš kurios buvo matomi Hatčepsut obeliskus uždengiantys kažkada čia stovėję statiniai. Dar toliau į pietryčius, Ramzis II pastatė kitą panašią koplyčią - Visa girdinčios Ausies šventyklą - su pagrindu 32,2 m aukščio obeliskui, kurį Ramzis II pasiskolino iš Tutmozio III. Imperatoriaus Kontantino laikais (306-337 m. po Kr.) šis objektas buvo išvežtas iš Karnako, ir pastatytas Konstantinopolyje, o obeliskas perduotas Romai ir pastatytas Didžiojoje aikštėje; jis buvo perstatytas 1588 m. pagal popiežiaus Siksto V nurodymus ir iki šiol stovi toje pačioje vietoje.

Priešais šiaurinę Amono šventyklos sieną yra Ptah šventykla, pradėta statyti Tutmozio III ir pabaigta Ptolemėjų ir romėnų. Į vidinius kiemus čia galima pateikti per penkerias įėjimo duris. Vidurinėje šventykloje yra kuriančiojo Memfio dievo Ptah statula be galvos priešais užrakintas duris. Kairėje pusėje yra nuostabaus grožio juodojo granito skulptūra, skirta dievo žmonai deivei Sekhmet.

Pietinė ašis

Kita Amono šventyklos ašis eina į pietus nuo trečiojo ir ketvirtojo pilono. Tai greičiausiai procesijoms skirtas kelias, iš rytinės ir vakarinės pusės apsuptas sienų, ir padalintas į dalis keletu pilonų, taip sudarant eilę kiemų. Prieš pat Tutmozio III statytą septintąjį piloną yra statulų kiemas, kuriame kasinėjimo metu 1903 m. buvo rasta daug akmens ir bronzos statulų. Septynios statulos, priskiriamos Viduriniosios karalystės faraonams, stovi priešais piloną. Šalia pamatysite dviejų didžiulių Tutmoziui III skirtų statulų liekanas.

Gerai išlikęs yra aštuntasis pilonas, statytas karalienės Hatčepsut, kuris yra seniausia šventyklos dalis šiaurės – pietų ašyje. Keturios iš kažkada buvusių 6 milžiniškų statulų čia vis dar stovi, o geriausiai išsilaikiusi yra skirta Amenhotepui I.

Devintąjį ir dešimtąjį pilonus pastatė Horemhebas, panaudojęs tam nugriautos šventyklos, buvusios į Rytus nuo Akhenateno, akmenis.
Į rytus nuo septintojo ir aštuntojo pilono yra šventasis ežeras, kur, jeigu tikėti Herodotu, vyriausiasis Amono žynys maudydavosi du kartus per dieną tam, kad ritualo pagalba visada išliktų tyras. Šalia ežero yra dalis Hatčepsut obelisko ir didelė akmeninė skarabėjaus statula, kurią Amenhotepas III paskyrė kylančiai saulei pagerbti. Gidai paprastai siūlo turistams apeiti keletą ratų aplink šią skarabėjaus statulą – vieną kartą sėkmei, tris kartus vedyboms ir septynis kartus pirmajam kūdikiui. Čia taip pat yra išlikę apie dvidešimties kitų šventyklų griuvėsių. Gana gerai išsilaikiusi yra Khono šventykla. Khonas buvo garbinamas kaip Mėnulio dievas, dievų Amono ir Mut sūnus. Priešais piloną yra sfinksų alėja, kuri veda į Luksoro šventyklą. Šventyklą statyti pradėjo Ramzis III, o vėliau užbaigė kiti šios dinastijos atstovai bei Ptolemėjai.

Šv. Kotrynos vienuolynas

Šv. Kotrynos vienuolynas

Šv. Kotrynos vienuolynas buvo pastatytas VI amžiuje 1570 m aukštumoje tarp Mozės, Kotrynos ir Safsafo kalnų. Tai seniausias pasaulyje veikiantis pravoslavų vienuolynas.


Qait Bay

Qait Bay

Šiaurinėje įlankos dalyje įsikūrusi tvirtovė fortas Qait Bay yra pagrindinė miesto įžymybė. ХV amžiuje sultonas Ašrafas pastatė tvirtovę fortą su apvaliais bokštais ir ambrazūromis į jūrą, vietoje Faro salos švyturio vieno iš "septynių...


Buriavimas tarp uolėtųjų Švedijos rifų – stilingas poilsis ir ramybė

Buriavimas tarp uolėtųjų Švedijos rifų – stilingas poilsis ir ramybė

Rytinė ir vakarinė Švedijos pakrantė sėte nusėta mažų salelių, vadinamų šcherais arba uolėtaisiais rifais. Didžioji dalis jų yra netoli Švedijos sostinės Stokholmo. Nemažai jų (iš beveik 24 000 ) auga įvairūs augalai, medžiai, kai kur savo būstą...


Egzotiška, netikėta, pasakiškai gražu

Egzotiška, netikėta, pasakiškai gražu

Pietų Korėja – lietuviams vis dar tolimas ir labai menkai pažįstamas kraštas. Todėl kelionė į šią šalį pažeria itin daug netikėtų įspūdžių ir stebina ryškiomis spalvomis, egzotiškais kvapais, naujai atrastais skonių deriniais.


Naktinis žygis Neries regioniniame parke

Naktinis žygis Neries regioniniame parke

Neries regioninio parko direkcija vilniečiams bei sostinės svečiams siūlo pamatyti kitokią gamtą, pajusti naktinę upių ir upelių dvasią – išsiruošti į intriguojantį ir paslaptingą naktinį žygį su gidu Dūkštos upelio pakrantėmis.


Džozerio laidojimo kompleksas

Džozerio laidojimo kompleksas

Laiptuotoji Džozerio piramidė, pastatyta apie 2650 m. pr. Kr. vyriausiojo faraono architekto Imhotepo, yra seniausias Egipte ir greičiausiai visame pasaulyje monumentas iš akmens. Iki šiol tai yra pagrindinis Sakkaros akcentas. Tobulas Imhotepo...


Londone ekskursijas rengia ir benamiai

Londone ekskursijas rengia ir benamiai

Londone benamių rengiamos ekskursijos net vietiniams gyventojams atskleidžia visai kitokį miesto vaizdą, rašo spiegel.de. Ekskursijos, kurias rengia benamiai žmonės, suteikia visiškai kitokį požiūrį į miestą“, – tvirtina ne pelno...


Alebastras

Alebastras

Alebastras – vienas puikiausių akmenų, beveik peršviečiamas, gana minkštas, natūralios spalvos. Negalima kalbėti apie Egiptą nepaminint alebastro – meniško gamtos kūrinio, kurio ilgametės apdirbimo tradicijos jaučiamos kiekviename...

www.gradiali.com

www.gradiali.com

Viskas Jūsų sveikatai ir kokybiškam poilsui Palangoje ir Anykščiuose.
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Užsisakykite KELIONIUKLUBAS.LT savaitraštį!