Balandžio 6d. Pirmadienis

Teisinė informacija keliaujantiems

Peržiūrų skaičius: 73388
Teisinė informacija keliaujantiems

KĄ GALIMA ĮVEŽTI Į LIETUVĄ BE IMPORTO MUITO IR KITŲ MOKESČIŲ

Keleivis, laikinai atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, gali įvežti:

* asmeninio naudojimo daiktus, įskaitant prekes, kurių vertė ne didesnė už toliau nurodytąją;
* asmeninio naudojimo transporto priemonę;
* garso, vaizdo arba duomenų laikmenas, visuomenės informavimo medžiagą, profesinę įrangą.

Kitais atvejais keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, gali įvežti:

* asmeninį turtą, jeigu asmuo keičia gyvenamąją vietą ir persikelia gyventi į Lietuvą iš trečiosios šalies;
* kraitį, jam priklausančius naujus (nenaujus) buities daiktus, jeigu asmuo santuokos sudarymo atveju persikelia gyventi iš trečiosios šalies į Lietuvą; taip pat sutuoktuvių proga gautas dovanas iki 1000 eurų vertės iš asmenų, gyvenančių trečiojoje šalyje;
* asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (įvežamas nereguliariai ir skirtas keleivių arba jų šeimų narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė kaip:

1480 litų, jeigu keleivis atvyksta oro ar jūrų transportu;

510 litų, jeigu prekes įveža keleivis, jaunesnis kaip 15 metų; transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai; asmenys dirbantys ir (arba) gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje*;

1030 litų, jeigu prekes įveža kiti asmenys.

* - pasienio su trečiąja šalimi zona - 15 kilometrų pločio sausumos juosta nuo Lietuvos Respublikos sienos su trečiąja šalimi linijos. Savivaldybės, kurių teritorijos dalis patenka į šią juostą, taip pat laikomos pasienio su trečiąja šalimi zonos dalimi.

RIBOJAMOS PREKĖS

Nemokėdamas importo muitų ir mokesčių vienas keleivis, ne jaunesnis kaip 17 metų, gali įvežti:

TABAKO GAMINIŲ


Keleiviai, atvykstantys oro transportu Keleiviai, atvykstantys kitu transportu**
Cigarečių 200 vnt., arba 40 vnt., arba
Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai) 100 vnt., arba 20 vnt., arba
Cigarų 50 vnt., arba 10 vnt., arba
Rūkomojo tabako 250 g 50 g

** - keleiviai, atvykstantys ne oro transportu; asmenys, orlaivį ar jūrų laivą naudojantys asmeniniams poreikiams; transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai; asmenys, dirbantys ir (arba) gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje.

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ


Keleiviai, atvykstantys visų rūšių transportu Įgulos nariai, pasienio darbuotojai ir gyventojai***
Nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 80 proc. 1 litrą, arba 0,5 litro, arba
Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių koncentracija didesnė kaip 22 proc. 1 litrą, arba 0,5 litro, arba
Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių koncentracija ne didesnė kaip 22 proc. 2 litrus 0,75 litro
Ramių vynų 4 litrus 0,75 litro
Alaus 16 litrų 4 litrus

*** - transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai; asmenys, dirbantys ir (arba) gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje.

Apskaičiuojant neapmokestinamą vertę arba nustatant neapmokestinamą kiekį, vienos prekės vertė ar kiekis neskaidomas, tai yra apmokestinama visa prekės, dėl kurios viršijamos nurodytos ribos, vertė ar kiekis.

VARIKLIŲ KURAS

Importo muitai ir mokesčiai netaikomi įvežamam variklių kurui ir tepalams, esantiems asmeninio naudojimo kelių transporto priemonės, kuria vyksta keleivis, stacionariose kuro ir tepalų talpyklose. Keleivis taip pat gali įvežti ne daugiau kaip 10 litrų variklio kuro nešiojamosiose talpyklose vienai kelių transporto priemonei.

MUITAI IR MOKESČIAI

Įvežant didesnius prekių kiekius, taikomi muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis.

Jeigu keleivio asmeniniame bagaže nekomerciniais tikslais gabenamų muitais apmokestinamų prekių vertė ne didesnė kaip 700 eurų, muitai apskaičiuojami taikant standartinę 2,5 proc. muito normą. (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 275/2008) Jeigu ši suma viršijama, muitai apskaičiuojami remiantis muitų tarifu. Standartinė muito norma netaikoma tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams, taip pat tais atvejais, kai keleivis prieš apskaičiuojant muitus prašo muitinės taikyti muitų tarife nustatytus muitus.

Be kitų pasikeitimų, nuo gruodžio 1 d. nuo 22 iki 150 eurų didinama nedidelės vertės prekių siuntų, kurias gali būti leidžiama įvežti be importo muitų, vertė (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 274/2008).
MAISTO PRODUKTAI

Keleiviui DRAUDŽIAMA iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą asmeniniame bagaže įvežti mėsos ir pieno produktus. Tačiau asmeniniam vartojimui nedidelį minėtų produktų kiekį gali vežtis iš Andoros, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Kroatijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos.

Keleiviui LEIDŽIAMA įvežti ribotą kiekį pieno miltelių kūdikiams, kūdikių maisto ir maisto, skirto medicininiams tikslams, jeigu:

* prieš vartojimą jo nereikia atšaldyti;
* jie yra supakuoti produktai ir turintys prekės ženklą, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui;
* jų pakuotė yra nepažeista, nebent jie yra šiuo metu vartojami.

Keleivis gali įvežti mėsos ir pieno produktus asmeniniam vartojimui per ES patvirtintus pasienio veterinarijos postus tik tuomet, jei:

  • iš šalies, iš kurios keliauja, valstybinės veterinarijos tarnybos yra gavęs būtinus dokumentus;
  • atvykęs į pasienio veterinarijos postą, deklaruoja visas tokias prekes bei pateikia turimus dokumentus veterinariniam tikrinimui.

Jei keleivis nesilaikys nurodytų taisyklių, maisto produktai bus konfiskuoti ir sunaikinti atvykus prie Europos Sąjungos sienos. Jei keleivis nedeklaruos, kad vežasi tokių produktų, jam gali būti skirta bauda arba gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Daugiau informacijos apie kitų maisto produktų vežimąsi rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje adresu www.vmvt.lt

AUGALAI IR JŲ PRODUKTAI

Be fitosanitarinių dokumentų į Lietuvos Respubliką kiekvienam fiziniam asmeniui leidžiama įvežti savo reikmėms (galutiniam vartojimui):
iki 100 pakelių, bet ne daugiau kaip 500 g sėklų;
iki 500 g svogūnėlių, gumbasvogūnių bei gumbavaisių;
iki 20 kg vaisių ir daržovių;
iki 50 vnt. skintų gėlių;
iki 10 vnt. vazoninių gėlių;
iki 50 vnt. dauginamosios medžiagos (daigų);
iki 2 vnt. pakuočių, bet ne daugiau kaip 50 l, auginimo substrato;
iki 100 kg grūdų.

Plačiau apie augalų ir jų produktų įvežimui iš trečiųjų šalių taikomus reikalavimus galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-171/1K-080 patvirtintose Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Bendrijos teritoriją bei gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo taisyklėse.

Daugiau informacijos apie augalų ir jų produktų gabenimą siūlome ieškoti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos tinklalapyje adresu www.vaat.lt.

KELIAUJANTIEMS PO EUROPOS SĄJUNGĄ

Keliaujant ES viduje, perkamų ar vežamų daiktų kiekis neribojamas, jei tie daiktai skirti naudoti asmeniškai, o ne parduoti, PVM ir muito mokesčiai yra įskaičiuojami į kainą, ir kitoje ES šalyje jokių mokesčių mokėti nebereikia.

Ypač dažnai teiraujamasi apie asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholio kiekius.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekviena šalis gali nustatyti skirtingus asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekius. Jeigu vežatės tų prekių daugiau, gali tekti pateikti dokumentus, įrodančius, kad jos yra asmeniniam vartojimui. Šalių nustatyti leidžiami kiekiai turi būti ne mažesni kaip:

∙ 800 cigarečių,
∙ 400 cigarilių,
∙ 200 cigarų,
∙ 1 kg tabako,
∙ 10 litrų stipriųjų gėrimų,
∙ 20 litrų spirituoto vyno (pavyzdžiui, portveino ar chereso),
∙ 90 litrų vyno (iš kurio ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno),
∙ 110 litrų alaus.

Kuriam laikui kai kurios šalys (Airija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Švedija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija) yra nustačiusios cigarečių, o kai kuriais atvejais ir kai kurių tabako produktų, atsivežamų iš aštuonių 2004 m. į ES įstojusių šalių (Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos), kiekio apribojimus.

Įvežamų prekių apribojimai:

Atvykstant į minėtas šalis iš Lietuvos asmeniniam vartojimui leidžiama įsivežti 200 cigarečių. Šį apribojimą numatyta taikyti iki 2009 metų pabaigos. Už apribojimus viršijantį kiekį reikia mokėti akcizo mokestį.

Keliaujantiems po ES patartina laiku pasidomėti apie konkrečiose valstybėse taikomus apribojimus kai kurioms prekėms. Tokios informacijos siūlytume ieškoti dominančių ES šalių atsakingose institucijose, diplomatinėse atstovybėse. Pasaulio muitinių organizacijai priklausančių šalių muitinių interneto svetaines galima surasti patekus į PMO tinklalapį adresu http://www.wcoomd.org/ .

Daugiau naudingos informacijos yra Europos Komisijos išleistame lankstinuke "Kelionės po Europą 2008 metais". Internetinė jos versija skelbiama visomis oficialiomis ES kalbomis. Lietuvių kalba minėtas leidinys paskelbtas adresu http://europa.eu/abc/travel/index_lt.htm .

Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės

KAIP GABENAMI GRYNIEJI PINIGAI TARP ES VALSTYBIŲ NARIŲ?

Grynųjų pinigų įvežimo į šalį ar išvežimo iš šalies apribojimų ES ribose šiuo metu netaiko:

Airija, Austrija (tačiau planuoja priimti naują įstatymą, kuriuo bus įvesti grynųjų pinigų gabenimo apribojimai), Belgija, Estija, Jungtinė Karalystė (daugiau informacijos - http://customs.hmrc.gov.uk ), Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Slovakija, Suomija, Švedija.

Grynųjų pinigų įvežimo į šalį ar išvežimo iš šalies apribojimus ES ribose taiko arba taikys:

Čekija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 15000 eurų. Daugiau informacijos - www.cs.mfcr.cz ;

Danija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą valstybę narę daugiau nei 15000 eurų (112000 Danijos kronų). Deklaracijos forma www.skat.dk/Blanketter/12021.pdf;

Graikija - įvežamos ir išvežamos sumos didesnės kaip 15000 eurų gali būti deklaruojamos ir tuo turėtų būti suinteresuotas pats keleivis, nes sandorių teisėtumui pagrįsti Graikijoje reikalaujama nurodyti pinigų kilmę. Asmenys, deklaruojantys nurodytą ar didesnę pinigų sumą, turi būti pasirengę pagrįsti jų kilmę;

Ispanija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą valstybę narę daugiau nei 10000 eurų. Deklaravimo formos: www.sepblac.es, www.aeat.es ir www.tesoro.es;

Italija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 12500 eurų;

Kipras - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą valstybę narę daugiau nei 12500 eurų;

Portugalija - pervežamas pinigų kiekis turi būti deklaruojamas tais atvejais, kai muitinės tarnyba to prašo;

Prancūzija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 10000 eurų;

Rumunija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 10000 eurų;

Slovėnija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 12518,78 eurų;

Vokietija - privaloma deklaruoti, jei įvežama iš kitos ES valstybės narės ar išvežama į kitą ES valstybę narę daugiau nei 10000 eurų.

Pastaba: parengta pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Eksporto ir investicijų skatinimo departamento pateiktą informaciją. Apie kitose ES šalyse galiojančią grynųjų pinigų vežimo ES teritorijoje tvarką ir apribojimus patartina teirautis šalių, į kurias vykstama, atsakingose institucijose arba diplomatinėse atstovybėse (taip pat ir patikslinti čia paskelbtą informaciją, kuri po kurio laiko gali būti pakitusi).

Šiame puslapyje pateikta informacija yra tik ištraukos iš LR įstatymų ir poįstatyminių aktų, tikslių tekstų ieškokite LR Seimo teisės aktų paieškoje, taip pat visą naujausią informaciją rasite Lietuvos muitinės svetainėje.

Kaune pastatytas kruizinis laivas „Perlas“ pradeda keliones Nemunu

Kaune pastatytas kruizinis laivas „Perlas“ pradeda keliones Nemunu

Keliones Nemunu pamėgę kauniečiai nuo šiol turi dar vieną pasirinkimą. Ketvirtadienį visuomenei pristatytu kruiziniu laivu „Perlas" galima nukeliauti net iki pajūrio. „Šis laivas - unikalus. Tokiais laivais galima plaukioti tik...


Turistai plūsta į „smurfų kaimelį“

Turistai plūsta į „smurfų kaimelį“

Ispanijos kaimelis sulaukia didžiulio turistų skaičiaus po to, kai praėjusiais metais buvo nudažytas mėlynai filmuojant juostą apie smurfus. Maža Juzcaro gyvenvietė Andalūzijoje, kurioje gyvena 200 žmonių, sulaukė 125 tūkst. lankytojų po...


Patogiai poilsiauti galima pigiau: kaip sutaupyti per atostogas užsienyje?

Patogiai poilsiauti galima pigiau: kaip sutaupyti per atostogas užsienyje?

Jau besidairantiesiems rudeninių ar net žieminių atostogų malonia saule lepinančiuose kraštuose kelionių organizatoriai rekomenduoja atsižvelgti į vieną itin svarbų atostogų ingredientą. Tai poilsis pagal programą „Viskas įskaičiuota“,...


Vaikų kelionių formalumai

Vaikų kelionių formalumai

Vaikas, vykstantis į užsienio valstybę, privalo turėti galiojantį pasą. Jei vaikas į kelionę vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nebereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo...


Ar visi lietuviai ploja nusileidus lėktuvui?

Ar visi lietuviai ploja nusileidus lėktuvui?

Iš visų pastaraisiais metais skridusių lietuvių, 67 proc. nusileidus lėktuvui plojo – atskleidė marketingo tyrimų bendrovės „Berent“ atlikta apklausa. Didžioji dalis – 77 proc. jų – taip išreiškia padėką įgulai už...


Egiptas: kada keliauti, ką išbandyti privalu, o ko – verčiau niekada nedaryti?

Egiptas: kada keliauti, ką išbandyti privalu, o ko – verčiau niekada nedaryti?

Vieniems Egiptas – tai faraonų piramidės ir aplink kiek akys mato plytinti smėlio karalystė. Kitiems – ištisus metus šviečianti saulė, žemiau 25 laipsnių šilumos nenusileidžiantis termometro stulpelis ir povandeniniai Raudonosios jūros...


Brangiausias miestas pasaulyje. Neatspėsite…

Brangiausias miestas pasaulyje. Neatspėsite…

Ne, tai ne turtuolių pamėgtas Niujorkas, Maskva ar Tokijas. Nors skurdo lygis brangiausiame pasaulio mieste – labai aukštas ir lūšnynai plačiai nusidriekę, šis miestas pribloškia milžiniškomis kainomis. Beje, JAV konsultacijų bendrovės...


Psichologas: grįžę į darbą, mintyse atostogaukite

Psichologas: grįžę į darbą, mintyse atostogaukite

Mėnesių mėnesius laukiant, kada pagaliau ateis atostogos, į šias dienas sudedamos viltys ir svajonės patirti malonių įspūdžių, nuveikti ką nors neįprasta, ar tiesiog kokybiškai pailsėti. Jei nėra galimybės pamatyti svečias šalis, pasiklausyti...

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Užsisakykite KELIONIUKLUBAS.LT savaitraštį!