Balandžio 7d. Antradienis

Ką turi žinoti apie karosus?

Ką turi žinoti apie karosus?

Kai vanduo šiltas, karosai aktyviai maitinasi ir gerai kimba. Tačiau pagauti didelį karosą nėra lengva. Ban­dy­mai su­gau­ti ka­ro­są at­si­tik­ti­nėje vie­to­je pa­smerk­ti iš anks­to, nebent tikslas — maži karosiukai. Di­de­li ka­ro­sai labai pri­sirišę prie įprastų sa­vo mai­ti­ni­mo­si vie­tų, todėl pasirinkus netinkamą vietą neišgelbės net prabangiausios su­dėties jau­kai. Jie ne­bus efek­ty­vūs, nes neprivers karosų plaukti kitur, toliau nuo jiems įprastų vietų. Jaukinti ir gaudyti karosus reikia ten, kuri jie ieško maisto.

Seklumos ka­ro­sams pa­trauk­lios ta­da, kai oras šil­tas ir ilgą laiką nesikeičia. Seklumos paprastai būna gausiai apžėlusios vandens augalais, čia daug įvairaus maisto, tad tokiose vietose tiek lynai, tiek karosai visada gali prisikimšti pilvus. Tačiau seklumos turi vieną trūkumą. Be karosų, čia yra įvairių kitų žuvų — plakių, kuojų, nedidelių karšiukų. Visos jos kur kas greičiau nei dideli karosai reaguoja į jauką, greičiau pagriebia masalą, todėl teoriškai meškeriotojas sėkliuose gaudo karosus, o praktiškai jam kimba kuojos, plakiukai ir nedideli karšiukai.

Laukiam sutemų

Kai oras karštas ir nesikeičia nei slėgis, nei vėjo kryptis, anks­ty­viau­sio­mis ry­to va­lan­do­mis ir vėlai va­ka­re sek­lumose maitinasi ir didesni karosai. Būtent ankstyvo ryto ir vėlyvo vakaro va­lan­dos yra ir ka­ro­sų ak­ty­vu­mo pi­kas, bet kaip tą karosą pagauti, jei trukdo kitos žuvys? Reikia laukti vakaro. Nors vakare aktyviai kimba ir kuojos, ir plakiai, tačiau sutemus, šių žuvų kibimai baigiasi, o karosai vis dar aktyviai ieško maisto. Štai tada karštomis vasaros dienomis ir geriausia gaudyti didelius karosus. Sutemus ir karšiai užsuka į seklumas, o tai nėra blogai, nors tikimasi sugauti karosą.

Naktinis seklumų gyvenimas yra labai paslaptingas, ir vasarą jis tikrai nėra ramus. Tai greičiau naktinė diskoteka nei tylus miegamasis. Tiesa, ta diskoteka ilgai netrunka — paprastai praėjus valandai nuo visiškos sutemos žuvys seklumose nurimsta ar net iš jų pasitraukia.

Didesni gyliai

Seklumos yra labai skirtingos. Kai kuriose karosų kažkodėl nebūna. Yra teorija, teigianti, kad tose seklumose, kur ganosi daug plakių, kuojų ar net nedidelių karpiukų, didelių karosų nėra, nes jie renkasi tas seklumas, kur konkurencija mažesnė. Sunku pasakyti, ar tai tiesa, nebent galime priimti kaip šiokį tokį paaiškinimą, kodėl vienos seklumos yra rezultatyvios, o kitose karosų nepavyksta pagauti.

Nors karosas pagal gyvenimo būdą prilyginamas lynui ir dažnai teigiama, kad juos geriausia gaudyti panašiose vietose kaip ir lynus, tačiau karosų žūklė gali būti sėkminga ir 3–4 m gylyje. Jei ežeras nemažas ir jame yra įvairių gylių, didelių karosų taip pat galima pagauti. Čia juos vilioja du dalykai — vėžiagyviai ir nedideli moliuskai. Kuo di­des­nis ka­ro­sas, tuo di­des­nę jo ra­cio­no da­lį sudaro kaloringesnis gy­vūni­nis mais­tas. Didelio ka­ro­so ir di­de­lio karšio po­rei­kiai yra pa­na­šūs. Tačiau jei karosai didesniame gylyje pakankamai maisto neranda, jie maitinasi seklumose.

Per­spek­ty­vios karosų žūklės vie­tos didesniame ežere: smul­kių be­stu­bu­rių ko­lo­ni­jos, didesnės uo­do trūk­lio ler­vų san­kau­pos, det­ri­tas ir pan.

Nedideli ežerėliai

Nedideliuose, vasarą apželiančiuose ežerėliuose, durpių ar žvyro karjeruose karosų reikia ieškoti netoli kranto, kur gylis ne didesnis nei 2 m ir kur dugną dengia gana vešlus augalų kilimas. Tokiose vietose didelį karosą galima pagauti tik vakare ar naktį. Jei kibimai dažni, didelio karoso pagauti greičiausiai nepavyks, nes masalą griebs nedidukai karosiukai, sveriantys ne daugiau nei 500 g. Jei karosų kibimai reti, šansų pagauti didelį karosą yra kur kas daugiau. Meškerės gylis tokiose vietose nustatomas taip, kad masalas būtų pakilęs virš dugno ir virš povandeninio žolių kilimo. Labai dažnai gylis pasirenkamas dar mažesnis, kad masalas kabotų per vidurį tarp vandens paviršiaus ir dugno. Būna, kad dideli karosai paima ir ant dugno gulintį masalą, tačiau tai nėra dažnas reiškinys, be to, masalą nuo dugno karosai dažniausiai ima šaltesnėmis dienomis ir didesniame gylyje.

Žvejyba plūdine meškere

Žvejyba plūdine meškere

Pasistengsiu jums įrodyti, kad toks požiūris į plūdinę meškerę yra labai klaidingas. Kad žūklė būtų sėkminga ir teiktų žvejui malo­numą, būtina laikytis daugybės jai keliamų reikalavimų. Gerais įran­kiais dar reikia tiksliai išmokti...


Pavasarį lydekos žavisi klasikinėmis blizgėmis

Pavasarį lydekos žavisi klasikinėmis blizgėmis

Pavasaris – klasikinių blizgių reabilitacijos metas, nes šiuo metu daugelyje ežerų lydekos beatodairiškai atakuoja klasikines blizges, o vasarą šiais masalais plėšriosios žuvys domisi vangiai. Vėliau tik rudenį lydekos vėl vaikysis vartikles...


Blizgė su raudona uodegėle

Blizgė su raudona uodegėle

Blizgės buvo pirmieji spiningo masalai ir pirmieji masalai , kuriuos spiningininkai jau prieš šimtą metų pradėjo dekoruoti raudona spalva. Ši tradicija periodiškai prisimenama ir dažnai imama akcentuoti kaip vienas svarbiausių masalų elementų. Ar...


Lydekos kimba ne tik priekrantėje

Lydekos kimba ne tik priekrantėje

Kokiose žūklaviečių zonose dabar sugaunama daugiausia lydekų? Informacija, gauta iš žvejų – nors ir prieštaringa, tačiau ji atspindi daugelį kasmet pasikartojančių dėsningumų, kurie priklauso nuo vandens telkinių tipo, jų dugno reljefo ir...


Lietuvoje pradeda galioti nauji draudimai mėgėjiškai žūklei

Lietuvoje pradeda galioti nauji draudimai mėgėjiškai žūklei

Penktadienį įsigalioja naujos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės – jomis taikomi griežtesni apribojimai gaudyti kai kurias plėšrias žuvis, keičiami maksimalaus laimikio limitai.


Žuvienės virimo niuansai

Žuvienės virimo niuansai

Astrachanėje (Rusijos Federacija) praėjusią savaitę vyko žvejų kulinarijos festivalis „Kuchnia rybolova: Astrachanskaja ušica“, kuriame dalyvavo per 20 kulinarų komandų, pateikusių vertinimo komisijai pagal dešimtis receptų išvirtas...


Mėgėjiškos žūklės taisyklės

Mėgėjiškos žūklės taisyklės

Mėgėjiškos žūklės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą.


Keletas patarimų apie lydekų gaudymą sekliuose vandenyse

Keletas patarimų apie lydekų gaudymą sekliuose vandenyse

Sekliuose vandenyse visi mes instinktyviai ieškome gilesnių vietų. Tai, aišku yra sveikintinas dalykas, jei gelmės ieškome tokiame vandens telkinyje, kuriame daug įvairių gylių - kalneliai, daubos, skardžiai. Bet ką jūs darote, kai gylis ten, kur...

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Užsisakykite KELIONIUKLUBAS.LT savaitraštį!